Oferta skierowana jest do klientów, którzy chcieliby zbadać zjawiska przepływowe, zweryfikować działanie produktu i zoptymalizować go według założonych kryteriów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. W obszarze modelowania CFD realizujemy:

  • analizy przepływu gazów i cieczy w stanach ustalonych i nieustalonych,
  • analizy FSI (oddziaływanie cieczy na ciało stałe),
  • analizy przepływów wielofazowych.

 

Klient otrzymuje wynik każdej analizy oraz opis wykorzystanych technik w postaci profesjonalnego raportu. W ramach obliczeń możemy przeprowadzić także optymalizację konstrukcji zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez klienta. Proces wprowadzenia modyfikacji zmian związanych z optymalizacją może być poprowadzony w całości przez nasz zespół.