Infrastruktura IT oraz odpowiednie zarządzanie mają dzisiaj kluczowe znaczenie na wyniki firmy. Celem wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu jest poprawa jakości pracy oraz systematyzacja kluczowych zadań. Dzięki PLM możemy weryfikować w prosty sposób informacje o produkcie i procesach produkcyjnych oraz serwisowych. W celu zagwarantowania precyzyjnie dopasowanych rozwiązań przed rozpoczęciem działań wdrożeniowych przeprowadzany jest audyt, którego główne cele to:

 • Szczegółowe rozpoznanie procesów biznesowych oraz przepływu informacji wewnątrz firmy
 • Określenie możliwości optymalizacji procesów
 • Określenie obszarów środowiska PLM
 • Stworzenie unikatowego rozwiązania z propozycją harmonogramu, kosztów oraz ryzyka
 • Przedstawienie ROI, korzyści pośrednich oraz bezpośrednich

 

Naszą główną  zasadą w procesach wdrożeniowych jest stworzenie partnerskiej relacji z klientem, której rezultatem będzie  usprawnienie pracy oraz wzmocnienie pozycji na rynku dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom.

System PLM – co to jest i jakie ma zastosowanie?

PLM (z ang. Product Lifecycle Management) to nowoczesny system umożliwiający zarządzanie cyklem życia produktu od momentu projektowania, przez produkcję i sprzedaż, aż po wycofanie z rynku i utylizację. Technologia ta pozwala w sposób najbardziej efektywny tworzyć, udoskonalać i wprowadzać na rynek nowe produkty, co zdecydowanie usprawnia pracę całego przedsiębiorstwa i wspomaga jego rozwój. CADSOL oferuje spersonalizowane systemy PLM bazujące na oprogramowaniu gromadzącym, przetwarzającym i udostępniającym informacje dotyczące wszystkich faz życia produktów.

Cykl życia produktu – co to takiego?

Można w różny sposób nakreślić etapy tworzenia produktu, gdyż nie ma uniwersalnej metodologii. Niemniej jednak standardowy cykl rozwoju można podzielić na kilka faz. Na samym początku powstaje koncepcja oraz projekt nowego produktu czy usługi. Analizowane jest między innymi zapotrzebowanie oraz konkurencja. Następną fazą jest rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie produktu na rynek, po czym następuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Gdy zysk ze sprzedaży osiągnie najwyższy punkt, następuje stabilizacja, a w dalszym okresie spadek i wycofanie produktu w związku z brakiem zainteresowania ze strony nabywców.

Jakie korzyści płyną z wdrożenia systemu PLM?

Wszystkie wymienione powyżej etapy życia produktu wymagają odpowiedniej kontroli, którą umożliwia system PLM. Dzięki niemu wszystkie osoby zaangażowane w powstawanie, rozwój, sprzedaż, a następnie wycofanie produktu z rynku mają wgląd w informacje o procesach produkcyjnych oraz serwisowych. PLM umożliwia sprawne, ekonomiczne i wydajne kontrolowanie całego cyklu życia danego produktu czy usługi.

Najważniejsze zalety wynikające z wdrożenia systemu PLM w przedsiębiorstwie to

 • skrócenie czasu realizacji projektu i wprowadzenia produktu na rynek;
 • możliwość szczegółowej analizy każdego etapu powstawania produktu;
 • redukcja kosztów wynikająca z usprawnienia wszystkich etapów życia produktu;
 • wyeliminowanie błędów w procesie zatwierdzania i wdrażania produktu;
 • lepsza wymiana informacji i współpraca pomiędzy wszystkimi pracownikami;
 • poprawa jakości oferowanych produktów dzięki dostępowi do danych z wielu różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

System PLM – jak działa w praktyce?

Oprogramowanie PLM integruje ze sobą systemy takie jak: CAD, CAM i PDM. Jest to kompleksowy system umożliwiający całej organizacji dostęp do szczegółowych danych o produktach. To rozwiązanie oparte na chmurze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było je aktualizować, co pozwala użytkownikom na dostosowanie go do konkretnych potrzeb. Głównymi komponentami tworzącymi system PLM są wszelkie informacje niezbędne do sprawowania kontroli nad projektem, produkcją i sprzedażą danego produktu, a także zarządzania zmianami i jakością oraz współpracy z kontrahentami.