Infrastruktura IT oraz odpowiednie zarządzanie mają dzisiaj kluczowe znaczenie na wyniki firmy. Celem wdrożenia systemu zarządzania cyklem życia produktu jest poprawa jakości pracy oraz systematyzacja kluczowych zadań. Dzięki PLM możemy weryfikować w prosty sposób informacje o produkcie i procesach produkcyjnych oraz serwisowych. W celu zagwarantowania precyzyjnie dopasowanych rozwiązań przed rozpoczęciem działań wdrożeniowych przeprowadzany jest audyt, którego główne cele to:

  • Szczegółowe rozpoznanie procesów biznesowych oraz przepływu informacji wewnątrz firmy
  • Określenie możliwości optymalizacji procesów
  • Określenie obszarów środowiska PLM
  • Stworzenie unikatowego rozwiązania z propozycją harmonogramu, kosztów oraz ryzyka
  • Przedstawienie ROI, korzyści pośrednich oraz bezpośrednich

 

Naszą główną  zasadą w procesach wdrożeniowych jest stworzenie partnerskiej relacji z klientem, której rezultatem będzie  usprawnienie pracy oraz wzmocnienie pozycji na rynku dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom.