Poniżej znajduje się obowiązującą w naszej firmie Klauzula stosowana na podstawie przepisów prawa wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawartych umów i udzielonej zgody.

INFORMUJEMY ŻE:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem twoich danych jest firma CADSOL Design Polska Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 234/5, 50-302 Wrocław, NIP: 899-10-01-340.
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia współpracy.
 3. Podstawą do przetwarzania twoich danych osobowych jest udzielona przez ciebie zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na zrealizowanie umowy świadczenia usług.
 4. Twoje dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 5. Twoje dane będą przechowywane na czas wysłania oferty lub zrealizowania umowy.
 6. Masz prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podane przez ciebie dane są warunkiem wysłania oferty marketingowej lub zrealizowania podpisanej umowy (dane pobrane dobrowolnie).
 8. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.