3DEXPERIENCE – DELMIA Global Feature Recognition

19 czerwca 2018

Kluczowym procesem w cyklu życia produktu jest wytwarzanie. Umiejętne przeniesienie wirtualnego modelu na obiekt fizyczny pozwala spełnić oczekiwania odbiorców oraz gwarantuje długi okres użytkowania. Narzędzia z grupy DELMIA należące do platformy 3DEXPERIENCE pozwalają symulować szeroki pakiet technik wytwarzania od obróbki ubytkowej, przez druk 3D po wykorzystanie robotów.

Funkcja Global Feature Recognition służy do rozpoznawania cech technologicznych w modelach bez historii, np. Solid. System potrafi rozpoznać dwie grupy cech:

  • otwory: m.in.: proste z płaskim dnem (simple hole), proste z dnem stożkowym, proste, przelotowe, stożkowe przelotowe (tapered hole) i nieprzelotowe oraz
  • cechy pryzmatyczne: kieszenie otwarte z dnem nieprzelotowym (complex step), kieszenie zamknięte, przelotowe (complex cutout), kieszenie zamknięte, nieprzelotowe (complex pocket), rowki nieprzelotowe (blind slot) oraz rowki przelotowe (through slot).

Wszystkie rozpoznane cechy technologiczne dostępne są w widoku Manufacturing View.
Tak przygotowane parametry mogą zostać wykorzystane bezpośrednio podczas programowaniu obróbki wybranej kieszeni czy też wierceń otworów.

DELMIA Global Feature Recognition