Przełomowa platforma 3DEXPERIENCE

28 lutego 2017

Jest to najnowsze rozwiązanie PLM – 3DEXPERIENCE firmy DASSAULT SYSTEMES, na którego zakup lub migrację decyduje się coraz więcej firm.
Ta nowoczesna platforma, skupia wiodące rozwiązania takie jak CATIA, ENOVIA czy DELMIA.

Platforma pozwala zarządzać całym cyklem życia produktu oraz usprawnia współpracę pomiędzy działami w obszarach projektowania, wymiany informacji i marketingu. Platforma 3DEXPERIENCE jest innowacyjnym i przełomowym rozwiązaniem ułatwiającym pracę konstruktorów i wielu innych osób związanych z rozwojem produktu.
Dzięki rozwiązaniu jakie daje ta platforma każdy dział rozproszonego biura połączony jest wspólną bazą projektów do których dostęp uzyskiwany jest w trybie online za pośrednictwem jednego spójnego środowiska. System ten dostarcza aplikacje umożliwiające projektowanie, zarządzanie projektami oraz produkcją, wykonywanie symulacji i przepływ informacji, oferując szeroki wachlarz innych usług związanych z cyklem życia produktu oraz integrujące aplikacje przedsiębiorstwa spoza tej dziedziny. Każdy użytkownik ma przypisaną odpowiednią rolę, która określa jego uprawnienia oraz dostęp do aplikacji platformy.
System ten powstał w odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na możliwość dokonania szybkiej konfiguracji systemu oraz na przyspieszenie szkolenia użytkowników, a w związku z tym – na osiągnięcie znaczącego obniżenia kosztów wdrożenia.
Rozwiązanie 3DEXPERIENCE łączy procesy:
– projektowe,
– produkcyjne,
– biznesowe.

Daje to wsparcie dla tworzenia zaawansowanych technicznie produktów o wysoce sprecyzowanych wymaganiach. Dzięki temu zespoły projektowe szybko i trafnie mogą podejmować decyzję o zmianach projektowych, rozwijaniach nowych produktów oraz tworzeniu unowocześnionych istniejących wariantów, co znacząco wpływa na czas powstawania produktu i obniżenie kosztów jego wytworzenia.
Wszystkie aspekty projektu (model 3D, wymagania, instrukcje serwisowe, komentarze wokół koncepcji, wyniki symulacji, zarządzanie produkcją) są gromadzone, udostępniane i zatwierdzane w jednym miejscu. Celem takiego podejścia jest realizacja koncepcji „Jednego Źródła Prawdy” o projekcie. Taka współpraca ma znaczący wpływ na skrócenie czasu realizacji projektu oraz na szybkie wykrywanie i niwelowanie błędów.
Nowe podejście zdefiniowane jest przez sześć obszarów, obsługiwanych za pomocą mechanizmów 3DEXPERIENCE:
1. 3DCompass – zunifikowany punkt dostępu do wszystkich aplikacji przedsiębiorstwa z poziomu platformy 3DEXPERIENCE;
2. 3DSpace – uproszczony, intuicyjny interfejs, udostępniający zaawansowane narzędzia pozwalające na zarządzanie zawartością projektu;
3. 3DPlay – zaawansowane możliwości podglądu modeli 3D i ich publikacji;
4. 3DSearch – rozbudowane narzędzia do wyszukiwania danych, oparte o silnik EXALEAD;
5. 6WTags – inteligentna struktura atrybutów, umożliwiająca szybkie wyszukanie i sortowanie informacji;
6. 3DMessaging – wewnętrzny system komunikacji, zawierający czat oraz możliwość udostępniania modeli innym uczestnikom projektu.
Pierwszym elementem pojawiającym się na ekranie po uruchomieniu 3DEXPERIENCE jest 3DCompass – narzędzie, od którego każdy użytkownik platformy, niezależnie od pełnionej funkcji (konstruktor, pracownik działu marketingu itd.) rozpoczyna pracę.

Przypisanie użytkownikom predefiniowanych ról zapewnia im dostęp do niezbędnych aplikacji systemu. Podejście oparte o predefiniowane role jest nowym rozwiązaniem, które zapewnia trafne przypisanie uprawnień i praw dostępu do odpowiednich obszarów systemu oraz znacznie redukuje czas dostosowania systemu do realnych potrzeb firmy. Na tą chwilę 3DEXPERIENCE oferuje ponad 200 predefiniowanych ról (np.projektant kreatywny, manager projektu, planista procesów czy analityk).
Jednym z ważniejszych rozwiązań każdego systemu PLM jest wydajny mechanizm wyszukiwania. Istotną rolę odgrywa więc sprawny dostęp do konkretnych informacji. Na platformie 3DEXPERIENCE możliwość płynnej pracy bez zbędnych przestojów gwarantuje narzędzie 3DSearch, oparte o silnik EXALEAD. Jest to bardzo wydajny i intuicyjny instrument, zapewniający wyszukiwanie indeksowane dowolnych plików, projektów czy zadań.
3DSearch wyposażony został w strukturę atrybutów o nazwie 6WTags. Jest to zestaw sześciu grup atrybutów: Who, What, When, Where, Why, How, które umożliwiają sortowanie i filtrację wyszukanych obiektów. Atrybuty 6WTags bardzo dobrze sprawdzają się przy zawężaniu różnego rodzaju zestawień materiałowych.
Kolejnym istotnym elementem jest mechanizm 3DMessaging – zestaw narzędzi umożliwiających komunikację z innymi użytkownikami platformy (funkcja czatu, możliwość udostępniania zrzutów ekranu, dokumentów, dyskusje wielu członków projektu bezpośrednio na modelu 3D itp.).
3DEXPERIENCE udostępnia również dostęp do bazy danych ENOVIA poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu użytkownicy mogą zarządzać treścią oraz współpracować z wszystkimi członkami zespołu, zarządzać projektami i tworzyć obszary robocze, wspierające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa takimi jak dokumentacja, foldery czy zestawienia materiałowe. Daje to możliwość wglądu do bazy danych i zarządzania projektem na przykład za pośrednictwem urządzeń mobilnych bez potrzeby instalacji środowiska.
Sam system CATIA również uległ zmianom poprzez:
– odświeżenie interfejsu użytkownika tak, aby pasował do nowoczesnego wyglądu 3DEXPERIENCE,
– zwiększono obszar 3D,
– ukryto wszechobecne paski narzędzi (zostały pogrupowane i umieszczone w pasku szybkiego dostępu),
– zredukowano do minimum ilość ikon.
Poszczególne moduły są teraz dostępne za pośrednictwem kompasu, dzięki czemu przełączanie się pomiędzy poszczególnymi modułami jest możliwe za pomocą jednego kliknięcia.

Dassault Systèmes oferuje szereg rozwiązań dla firm, dzięki którym mogą one elastycznie dostosowywać się do wyzwań rynkowych i przyspieszyć innowacyjność niezbędną do utrzymania konkurencyjności na rynku. Technologie firmy obejmują zaawansowane aplikacje 3D i PLM, narzędzia metodologiczne oraz usługi dające praktyczne rozwiązania w takich branżach jak transport, urządzenia przemysłowe, wojskowość, przemysł lotniczy i kosmiczny, wysokie technologie, towary konsumpcyjne, opakowania, energetyka, architektura, budownictwo i inżynieria oraz sektor przedsiębiorstw użyteczności publicznej w obszarze przetwórstwa.

3DEXPERIENCE to nowa wizja rozwoju produktu. Wypełnia dotychczasową lukę między biurem projektowym, produkcją, marketingiem, działem sprzedaży, serwisem, działami usług oraz innymi działami, skupiając mieszane zespoły w swoistą firmową sieć społecznościową.