Rozwój kadry w branży motoryzacyjnej

19 lutego 2019

Branża motoryzacyjna stanowi drugi pod względem wielkości sektor przemysłowy w Polsce. Szacuje się, że jest to około 8% naszego PKB i 10% miejsc pracy. Rozwój rynku motoryzacyjnego znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby tworzonych miejsc pracy. Pozytywne trendy sprawiają, że działy personalne stają przed wyzwaniem zmierzenia się z problemami kadrowymi. Ponadto innowacje i nowe technologie sprawiają, że zachodzi konieczność ciągłego doskonalenia osób zatrudnionych z wykorzystaniem do tego nowoczesnych form rozwoju pracownika.

Oprócz pracowników produkcyjnych, jedną z najbardziej poszukiwanych grup są inżynierowie np. Inżynier Konstruktor, Technolog – Programista CNC. Analizując treść ogłoszeń rekrutacyjnych publikowanych na polskim rynku pracy przez firmy motoryzacyjne na wyżej wymienione stanowiska, można zauważyć, że pracodawcy od potencjalnych kandydatów wymagają przede wszystkim wykształcenia wyższego – preferowany kierunek mechaniczny, kilkuletniego (lub mile widzianego) doświadczenia w branży motoryzacyjnej, wiedzy w zakresie projektowania, programowania maszyn, znajomości oprogramowania CAx. W przypadku sektora motoryzacyjnego oprogramowaniem pożądanym i preferowanym jest bardzo często system CATIA, jako wiodące narzędzie CAx. Coraz częściej obserwujemy sytuację, w której pracodawcy decydują się na zatrudnianie kompetentnych, zdolnych i ambitnych kandydatów, którzy np. na dany moment nie posiadają (jeszcze!) oczekiwanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie wykorzystania systemu CATIA do codziennej pracy projektowej.

Odpowiedzią firmy CADSOL Design na bieżące potrzeby i uwarunkowania sektora Automotive w obszarze rozwoju kadry inżynierskiej są świadczone usługi szkoleniowe z zakresu funkcjonalności systemu CATIA dla Konstruktorów i Technologów. Od kilku lat rynek polski generuje coraz większe potrzeby i zainteresowanie w tym obszarze. Szkolenia realizowane są dla firm (dostawcy produkcyjni, biura konstrukcyjne), uczelni wyższych, studentów oraz osób prywatnych. Nasza oferta oparta jest na różnych poziomach zaawansowania i kierowana zarówno do osób zaczynających pracę z systemem, jak również do doświadczonych użytkowników, doskonalących swoje dotychczas zdobyte umiejętności np. w kontekście konkretnej specyfiki pracy występującej w danym przedsiębiorstwie. Główną cechą jest jednak indywidualne podejście do Klienta w kontekście dopasowania zakresu tematycznego realizowanych szkoleń.

Dodatkowe informacje związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi przez Naszą firmę dostępne są TUTAJ. Jednocześnie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z Naszej oferty szkoleniowej.