Trendy w tworzeniu dokumentacji technicznej

21 października 2021

Obserwując rynek CAD, w ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania aplikacją 3D Tolerancing & Annotation na platformie 3DEXPERIENCE oraz jej odpowiednikiem w CATIA V5 – Functional Tolerancing & Annotations.
Jest to zestaw funkcjonalności służący do tworzenia tolerancji i opisów części, złożeń oraz procesów na modelach 3D. Wprowadza to tzw. metodologię Model-Based Definition, która zakłada definicję produktu z pominięciem rysunków 2D. Pozwala to unikać problemów z aktualizacją rysunków, niejednoznacznością rzutów, czy zgubionych linków pomiędzy modelem a rysunkiem.
Jeśli są państwo zainteresowani wdrożeniem takiego rozwiązania w swojej firmie, prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym, pod adresem sales@cadsol.pl.