Ulga podatkowa na robotyzację

15 września 2020

Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany dla podatników PIT i CIT. Od 2021r. zmienią się przepisy związane z odliczaniem kosztów kwalifikowanych dla firm, chcących zautomatyzować stanowisko pracy.

,,(…) robotyzacja dla tych, którzy chcą utrzymać produkcję na tym samym poziomie lub chcą się rozwijać, jest konieczna – ze względu na pandemię i zmiany demograficzne. Do 2030 r. w Polsce będziemy mieli 2 mln pracowników mniej. Już dziś firmy zmagają się z ich brakiem. Roboty muszą stopniowo zastępować ciężką, monotonną, wykonywaną w trudnych i często szkodliwych warunkach ludzką pracę. Po drugie, Polska odstaje od innych państw, jeżeli chodzi o liczbę robotów przypadających na 10 tys. osób pracujących w przemyśle. W 2018 r. w Niemczech było ich 338, Słowacji 165, Czechach 135, na Węgrzech 84, a u nas 42. To pokazuje, że mamy sporo pracy do wykonania.”

Obszerna rozmowa z wiceministrem rozwoju, wyjaśniająca jakie elementy będą uwzględniane przy rozliczeniu, dostepna jest na stronie Gazety Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1490193,pit-cit-ulga-na-robotyzacje.html