Virtual Twin Experiences

7 września 2021

Virtual Twin Experiences są dokładnymi modelami komputerowymi, które pozwalają na przetestowanie każdego pomysłu, zanim zostanie zrealizowany w prawdziwym życiu. Takie rozwiązanie wpływa na dokonywanie racjonalnego wyboru na każdym kroku, poprzez eliminowanie większości testów fizycznych. Nie tylko nowe zakłady produkcyjne zaprojektowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii działają z najwyższą wydajnością – możliwa jest również optymalizacja transportu. Virtual Twin Experiences zapewnia serwisowanie poszczególnych elementów, dzięki czemu naprawy nie są skomplikowanym procesem. Wszystkie materiały użyte w produkcie są widoczne, co jest niezwykle przydatne dla firm zajmujących się recyklingiem.
Virtual Twin Experiences optymalizuje zrównoważony rozwój na każdym etapie.