Zaimportowanie obciążenia w postaci rozkładu zmiennego – Data Mapping

26 marca 2019

Funkcjonalność Data Mapping umożliwia importowanie obciążenia w systemie CATIA V5. Rozkład opisany jest w postaci skalarnej i zapisany w formie pliku *.txt albo *.xls. Można w ten sposób wykorzystać dane pochodzące z przeprowadzonych badań eksperymentalnych lub zdefiniowanych założeń. Ponadto metoda ta pozwala na wykorzystanie sił zewnętrznych zdefiniowanych bez wykorzystania środowiska CATIA. Data Mapping dostępna jest w narzędziach takich jak:

  • pressure
  • line force density
  • surface force density
  • volume force density
  • temperature field
  • shell property

Plik wykorzystany do importu danych musi być zgodny ze sprecyzowanym formatem. Wymagania dla danych, za pomocą których importowane będzie ciśnienie, liniowa gęstość siły czy temperatura, są następujące:

  • Plik powinien składać się z 4 kolumn.
  • Każda komórka musi zawierać wartość.
  • Pierwsze trzy kolumny określają współrzędne x, y i z (jednostkę należy podać w nawiasach okrągłych).
  • W ostatniej kolumnie należy podać mnożnik dla zadawanego parametru, który jest wartością bezwymiarową.

Obciążenie ciśnieniem opisane w formie skalarnej:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, w którym na prostym przykładzie przedstawiono sposób wykorzystania funkcjonalności Data Mapping.