Zastosowanie CATIA w biomechanice

28 lutego 2017

Otto Bock Healtcare Products GMBH z Niemiec to spółka zajmująca się produkcją protez dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu możliwości platformy 3DEXPERIENCE oraz CATIA, planują doskonalić swoje projekty, tak aby wyroby protetyczne wyglądały jak najbardziej naturalnie. Wykorzystują narzędzia Imagine & Shape, aby dostosować powierzchnie zewnętrzne protezy do wymagań użytkownika.

Skomplikowane ruchy ciała człowieka wydają się być zwyczajne dla większości ludzi, ale dla firmy Otto Bock perfekcyjne odtworzenie ludzkich ruchów stanowi ogromne wyzwanie. Począwszy od 1919 roku ciągle udoskonalają swoje produkty stawiając głównie na innowacyjne technologie. Największy problem protezy stanowi odwzorowanie sposobu poruszania się jej właściciela, tak aby czuł się z nią naturalnie i szybko się do niej przyzwyczaił. Jest to główny cel projektantów, podczas tworzenia projektu.
Obecnie protezy są sterowane mechatronicznie, przez co automatycznie wykrywają pozycję i sytuacje, w której się człowiek znajduje. Wbudowane systemy potrafią nawet wykryć, czy osoba idzie po schodach w górę czy w dół. W przypadku najbardziej zaawansowanej protezy ręki „Michaelangelo” software wykrywa położenie neutralne dla nadgarstka, symulując zachowanie rzeczywistej dłoni podczas codziennych czynności. Dzięki wykorzystaniu narzędzi Imagine & Shape możliwe stało się upakowanie aparatury zczytująco-sterującej w produkcie przypominającym prawdziwą kończynę.

 

 

Narzędzie Imagine & Shape pozawalają na znaczne przyspieszenie procesu wykonywania produktu. Przed wdrożeniem 3DEXPERIENCE i CATIA firma Ottobock potrzebował ponad dwóch miesięcy na wykonanie pojedynczego modelu „Michaelangelo” pod nowego użytkownika. Dziś ten czas to zaledwie trzy tygodnie, uwzględniając przy tym wszelkie indywidualne cechy odbiorcy.