Rozszerzenie Class A Expert to narzędzia przeznaczone dla stylistów oraz konstruktorów, którzy nie posiadają dokumentacji, a chcieliby odtworzyć rzeczywisty produkt (np. poprzez skanowanie 3D, a w kolejnym etapie rozpięcie powierzchni na chmurze punktów).

Zawarta funkcjonalność pozwala uporządkować dane wejściowe, jakimi jest chmura punktów. Na podstawie takiej chmury generowane są przekroje i krzywe charakterystyczne, które z kolei służą do przygotowania powierzchni składowych. Dostępne narzędzia pozwalają sprawdzić dokładność odwzorowania powierzchni względem danych wejściowych, a przede wszystkim określić jakość utworzonej geometrii.