Mechanism Simulation Designer jest rozszerzeniem dla konstruktorów, którym potrzebne jest sprawdzone i wydajne narzędzie do analizy kinematyki oraz symulacji mechanizmów.

Połączenia utworzone w środowisku Assembly Design są wykorzystywane do określenia par kinematycznych. Proste mechanizmy mogą być wykorzystane do utworzenia symulacji bardziej złożonych. Uwzględnienie grawitacji oraz wykrywanie kontaktu pozwala na tworzenie realistycznych animacji.  Zawarta aplikacja SIMULIA Static Study pozwala przeprowadzić statyczną analizę wytrzymałościową. Pomiary dystansu, prędkości i przyspieszenia, analizy kolizji, ścieżki wybranych punktów oraz przestrzeń robocza – wszystkie te dane obliczane są podczas symulacji i wyświetlane na wykresach lub w przestrzeni 3D. Wyniki na podstawie obliczeń MES wyświetlane są w postaci kolorowych map rozkładu naprężeń i przemieszczeń.

Przygotowanie symulacji kinematycznej oraz wytrzymałościowej odbywa się w  bardzo przejrzysty sposób przy pomocy odpowiednich „przewodników”, co sprawia, że użytkownik nie musi być specjalistą w dziedzinie kinematyki czy analizy wytrzymałościowej.