Rola 3D Product Architect umożliwia wizualizację, eksplorację i stworzenie cyfrowej makiety struktury produktów Multi CAD w przeglądarce internetowej.

Zestaw narzędzi umożliwia użytkownikom tworzenie lub modyfikowanie struktur produktów Multi CAD bez użycia narzędzi do projektowania. Użytkownicy mają możliwość makietowania w formie cyfrowej proponowanych zmian za pośrednictwem sieci co w efekcie finalnym zmniejsza liczbę powtórzeń projektu i udostępnia wgląd  wielu osobom do procesu opracowywania produktu.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli PAU:

  • łatwa nawigacja po strukturach produktów w celu wizualizacji projektów i powiązanych z nimi zmian
  • tworzenie  internetowych makiet 3D i przeprowadzanie recenzji projektów
  • modyfikowanie struktury produktów w ramach zarządzania procesem zmian
  • wdrażanie  zmian projektu zgodnie z konkretnymi konfiguracjami produktów
  • pomiar i sekcja 3D dla szybkiej analizy
  • porównanie wersji i duplikatów produktów, aby wyróżnić zmienione obszary.