Kluczowym czynnikiem umożliwiającym wykorzystanie korzyści wynikających z najlepszych praktyk w zakresie opracowywania globalnych produktów jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do sprawnego katalogowania, wyszukiwania i zarządzania danymi wielokrotnego użytku.

System musi odpowiadać potrzebom firmy i danych, być łatwy w użyciu, dobrze wdrożony i zminimalizować czas klasyfikacji danych w systemie. Rola Classification Manager pozwala użytkownikom sprostać następującym wyzwaniom: przyspieszony rozwój produktu i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek poprzez ponowne wykorzystanie komponentów projektu i dokumentacji produktu, zwiększona niezawodność, wyższa jakość i niższe koszty dzięki ponownemu wykorzystaniu wcześniej zatwierdzonej zawartości produktu.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli CCM:

  • tworzenie wielu klasyfikacji bibliotek,  tak aby dopasować je do potrzeb firmy, zastosowań funkcjonalnych i  produktów
  • zastosowanie standardowych atrybutów do taksonomii biblioteki, w celu uzyskania wiarygodnych wyników wyszukiwania i porównania danych niejawnych na podstawie różnych modeli użycia.
  • klasyfikowanie istniejącej zawartości produktu
  • wyszukiwanie w oparciu o preferowaną jednostkę miary niezależnie od sposobu zdefiniowania danych.
  • kontrolowanie praw dostępu do danych niejawnych
  • subskrybowanie aktualizacji i dodatków  do biblioteki, aby być na bieżąco ze zmianami krytycznych treści produktów
  • zarządzanie płatnościami licencyjnymi dotyczącymi zobowiązań umownych poprzez tworzenie alternatywnych systemów klasyfikacji dostosowanych do wymagań prawnych i biznesowych
  • zapewnienie spójnych i automatycznie egzekwowanych  zasad przechowywania dokumentów firmowych.