produktów, aby zoptymalizować ponowne użycie, jednocześnie spełniając wszystkie możliwe odmiany. Dzięki zarządzaniu konfiguracją firmy mogą stosować efektywność konfiguracji, aby spełnić wszystkie możliwe warianty/odmiany  produktu.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli CFG:

  • pomaga firmom zarządzać globalnymi projektami produktów i wykazem materiałów zawierającym wszystkie możliwe odmiany/warianty
  • stworzenie  możliwości projektantom i inżynierom do tworzenia konfiguracji produktów do analizy lub sprawdzania obsługiwanych opcji produktu
  • synchronizacja skonfigurowanych projektów CATIA 3D ze skonfigurowanymi zestawieniami materiałowymi, zapewniając zarówno skonfigurowaną geometrię 3D, jak i skonfigurowane widoki produktu BOM
  • umożliwienie weryfikacji projektu i BOM oraz analizy wpływu dla skonfigurowanych produktów.
  • zastosowanie efektywności w definiowaniu, zatwierdzaniu i wdrażaniu zmian skonfigurowanej struktury BOM
  • udostępnienie skonfigurowanych funkcji raportowania związanego z zestawieniem BOM, dostosowane do potrzeb wielu obszarów funkcjonalnych, takich jak skonfigurowane porównywanie BOM.