Rola Product Engineer  umożliwia publikowanie danych projektowych  w skonsolidowanym widoku zestawienia materiałów inżynierskich (BOM). Wspólny proces zmian zapewnia ustandaryzowane zarządzanie zmianą, przydzielanie zadań, zatwierdzanie i widoczność dla wszystkich zainteresowanych stron. Rezultatem jest mniej błędów przy generowaniu BOM, co zmniejsza potrzebę dokonywania zmian i przeróbek.

Korzyści wynikające z wykorzystania roli PDE:

  • obniżenie kosztów i czasu wprowadzenia produktów na rynek definiując EBOM, wyszukując i wykorzystując części standardowe
  • budowa i tworzenie produktów  „za pierwszym razem” poprzez wybór kwalifikowanych, zatwierdzonych i preferowanych komponentów
  •  redukcja liczby komponentów i usprawnienie ponownego wykorzystania komponentów w całym przedsiębiorstwie
  • wykorzystanie umiejętności, wiedzy na temat przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw poprzez instytucjonalizację procesów rozwoju produktu i inżynierii
  • wykorzystanie raportów z analizy użycia, które szybko identyfikują wykorzystanie komponentów, podkreślają różnice między złożeniami i podsumowują zmiany projektu w czasie.