Nowości Filmowe – Assembly Design, DMU Kinematics

28 lutego 2017

Jak co miesiąc nasz dział techniczny przygotował filmiki szkoleniowe. W tym miesiącu przyglądamy się Assembly Design oraz DMU Kinematics w CATIA V5 . Zapraszamy!

Pierwszy film prezentuje modelowanie układu dźwigni w Assembly Design. Następnie przy pomocy więzów ograniczenie stopni swobody poszczególnych elementów, sprawdzenie stopni swobody i poruszanie układem przy wykorzystaniu narzędzia Manipulation „with respect to constraints”. Wykorzystano przy tym także możliwość włączenia opcji Stop manipulate on clash.

Drugi film ukazuje tworzenie mechanizmu podnoszenia szlabanu przy użyciu modułu DMU Kinematics na podstawie schematu stworzonego i animowanego w Sketcherze.