Nowości Filmowe – Generative Shape Design, Power Copy

28 lutego 2017

Jak co miesiąc nasz dział techniczny przygotował filmiki szkoleniowe. W tym miesiącu przyglądamy się Generative Shape Design w CATIA V6 oraz Power Copy w CATIA V5 . Zapraszamy!

Pierwszy film prezentuje modelowanie powierzchniowe butelki od szamponu w module Generative Shape Design w CATIA V6 na podstawie krzywych wejściowych, oraz przekształcenie modelu powierzchniowego w bryłowy w module Part Design.

Drugi film ukazuje tworzenie Power Copy generującej kryzę w przewodzie hydraulicznym na podstawie trzech elementów wejściowych oraz prezentacja możliwości funkcji Dynamic Sectioning w Part Design dostępnej od CATIA V5 R20.