O PLM

Idea zarządzania cyklem życia produktu pojawiła się już w połowie lat osiemdziesiątych. Zauważono wówczas, że kluczem do sprawnego prowadzenia projektów są nie tylko systemy CAD, ale także uporządkowany system kontroli, zbierający informacje z poszczególnych faz wdrożenia. Na przestrzeni lat proces rozwoju platform PLM przyjmował różne, zaczynając od prostego zarządzania procesem projektowania (PDM) przez zarządzanie procesem symulacji (SLM) kończąc na zarządzaniu realizacją produkcji (MES) oraz obsługą serwisową (SMS). Bez względu na branżę oraz stopień zaawansowania produktu, możemy wyróżnić cztery główne fazy projektu oraz ich etapy.

Koncepcja – Przyjęcie planu, specyfikacja, szacowanie kosztów
Projekt wirtualny – Szczegółowy projekt produktu, Symulacje, Analizy technologii, Projekt oprzyrządowania
Realizacja – wytwarzanie, montaż, testy
Serwis – sprzedaż, wsparcie, naprawy, wycofanie produktu

Współczesne systemy PLM skupiają się przede wszystkim na sprawnej współpracy oraz komunikacji pomiędzy użytkownikami. Procesy zarządzania stają się coraz bardziej czytelne, a obszary które jeszcze dekadę temu wywoływały strach przed zatrzymaniem produkcji (Change Management), dzisiaj są realizowane prawie niezauważalnie dla wielu działów.